Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej „RODO”.

1. Administratorem danych osobowych jest Karolina Kumańska prowadząca działalność pod nazwą Mikropigmentacja Karolina Kumańska z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Urocza 32 Lu.1 30-602 Kraków, zwana dalej Administratorem.

2. Dane kontaktowe w razie pytań, wątpliwości i kwestii dotyczących przetwarzania danych osobowych: kumanska.szkolenia@gmail.com

3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz przez wskazany przewidywany czas:

- realizacji umowy usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przez okres konieczny do zawarcia i realizacji umowy

- udzielanie świadczeń w zakresie realizacji usług kosmetologii oraz medycyny estetycznej, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej – na podstawie art. art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa

- wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

- na podstawie zgody na przekazywanie informacji marketingowych dotyczących usług oferowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a oraz lit. f RODO – do czasu wycofania zgody

4. Dostęp do Pani / Pana danych osobowych będzie przysługiwał:

- pracownikom upoważnionym do przetwarzania na podstawie pisemnego upoważnienia

- procesorom, czyli podmiotom, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym:

a) dostawcom usług finansowo księgowych związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

b) dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

c) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych)

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

 © Karolina Kumańska | Polityka prywatności | Design Nillo

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności.

Rozumiem